Wspinaczka

Kurs na instruktora wspinaczki

 

Ogłaszamy nabór na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej/Sportu o specjalizacji Wspinaczka Halowa lub Wspinaczka Skalna.

Najbliższy termin:

Kurs na instruktora wspinaczki skalnej:

- 14-22 marzec (3 dni na sztucznej ścianie, 6 dni na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, opcjonalnie 2 dni w Słowenii zamiast na Jurze)

- 18-22 kwiecień 2020 oraz 13-17 maj 2020 (kurs podzielony na dwa zjazdy)

Kurs na instruktora wspinaczki halowej w formie stacjonarnej: 18-23 kwiecień 2020

Kurs na instruktora wspinaczki halowej w formie weekendowej: 1wszy zjazd 18-19 kwiecień 2020, terminy pozostałych 2óch spotkań ustalone zostaną w porozumieniu z uczestnikami na 1wszym zjeździe

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), dlatego przy spełnieniu odpowiednich wymogów osoby zgłaszającej się na szkolenie, może ono kosztować tylko 20% wyjściowej ceny, lub być całkowicie bezpłatne!

 

Instruktor Rekreacji VS Instruktor Sportu

W Polsce panuje brak zrozumienia ról jakie powinni pełnić instruktorzy odpowiednich szczebli. Do prowadzenia zajęć na sztucznych ścianach i w terenach skałkowych, których celem jest nauka wspinaczki i asekuracji, zarówno z górną jak i dolną protekcją, poruszane są zagadnienia z zakresu rekreacji, nie sportu, ponieważ Instruktor Sportu, to osoba kształcona przede wszystkim do pełnienia innych zadań. Mówi o tym jasno Ustawa o Sporcie z 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857, rozdział 8, art. 42-43):

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowymu czestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski  związek  sportowy  może  prowadzić  wyłącznie  trener  lub  instruktor  sportu wrozumieniu ustawy. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust.1, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Ww. ustawa nie uchyliła istnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej, a jedynie przestała regulować tą dziedzinę (IRR tak samo jak IS został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania). Instruktor Rekreacji Ruchowej nie jest więc kimś gorszym, jest po prostu osobą wykształconą do pełnienia innej roli. Nie ma się co oszukiwać - nie da się w krótkim czasie nauczyć przekazywania wiedzy z zakresu nauki wspinaczki i asekuracji na sztucznych ścianach czy i terenach skałkowych i równocześnie prowadzić zawodników. Z tego powodu oferujemy nieco dłuższy kurs (niż część konkurencji, nie wspominając o tej, która realizuje kurs tylko i wyłącznie przez internet), który poza bardzo kompleksową i dokładną wiedzą z zakresu techniki i metodyki nauczania wspinaczki po drogach ubezpieczonych, przekazuje ważne zagadnienia z obszaru organizowania treningu we wspinaczce sportowej.

 

Struktura i program kursu

Kurs na instruktora wspinaczki składa się z dwóch części: ogólnej (obejmującej 56 godzin w przypadku instruktora rekreacji + dodatkowe 30 godzin w przypadku instruktora sportu), jednakowej dla wszystkich dyscyplin, oraz specjalistycznej (100 godzin + dodatkowe 20 godzin w przypadku instruktora sportu), zawierającej teorię i praktykę z zakresu wspinaczki skalnej. Nasz kurs instruktorski umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy instruktorskiej oraz wymaganych kwalifikacji, co umożliwia bezpieczne organizowanie zajęć różnego typu, zarówno z zakresu wspinaczki halowej jak i wspinaczki skałkowej.

Część ogólna prowadzona jest w formie atrakcyjnych wykładów i warsztatów, które rzetelnie przygotowują do pracy instruktora, w przeciwieństwie do popularnej ostatnimi czasy formy e-learningowej. Zajęcia wchodzące w skład tej części to anatomia ogólna i podstawy kształcenia ruchowego, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, opieka nad poszkodowanym oraz teoria i metodyka rekreacji + w przypadku Instruktora Sportu teoria sportu i dietetyka sportu.

Część specjalistyczna realizowana jest na sztucznych ścianach wspinaczkowych oraz na skałkach w Polsce i za granicą (w zależności od preferencji i stopnia zaawansowania grupy).

 

 

Ramowy program części specjalistycznej

 • Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny.
 • Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania.
 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian.
 • Podstawowy sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, kości, friendy, haki, spity, ringi, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji).
 • Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym uchem (uszy królicze), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki i rożkowego.
 • Metodyka wiązania węzłów i podstawowe błędy dotyczące węzłów ogólnie oraz każdego z osobna.
 • Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny.
 • Zasady rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania.
 • Kontuzje wspinaczkowe, profilaktyka oraz sposoby postępowania w trakcie urazu.
 • Gry i zabawy wspinaczkowe.
 • Wspinaczka i asekuracja z górną oraz dolną protekcją, prawidłowa technika, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy.
 • Asekuracja statyczna i dynamiczna.
 • Prawidłowe odpadanie od ściany i wyłapywanie lotów.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Style oraz skale wspinaczkowe, najtrudniejsze drogi i buldery na świecie.
 • Przewodniki wspinaczkowe.
 • Dobór odpowiedniego sprzętu do danej drogi wspinaczkowej.
 • Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk górnych i dolnych.
 • Techniki wspinaczkowe i wspinania, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy.
 • Przewiązywanie przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów.
 • Zbieranie ekspresów z przewieszonych dróg, dróg biegnących trawersem oraz powrót na drogę po odpadnięciu w "okapie".
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych i zjazd w wysokim przyrządzie
 • Podstawowe zasady treningu we wspinaczce oraz kształtowania różnych zdolności motorycznych.
 • Aspekt psychologiczny we wspinaczce oraz podstawowe zasady treningu mentalnego.
 • Buldering - istota oraz zasady bezpieczeństwa
 • Taktyka we wspinaczce.
 • Konkurencje sportowe we wspinaczce oraz sposoby i zasady organizowania współzawodnictwa w ich zakresie,
 • Normy etyczne i niebezpieczeństwa wspinaczki
 • Podstawowe zagadnienia wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej.
 • Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych - flaszencug, metoda U, prusikowanie, uwalnianie się od ciężaru partnera, zjazd w niskim przyrządzie, asekuracja strażacka, wiązanie wyblinki jedną ręką, zjazd w przypadku utraty lub wzięcia niewystarczającej ilości sprzętu, zejście drogą wspinaczkową, asekuracja z półwyblinki.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce oraz obowiązujący system szkolenia.

 

 

Kwalifikacje

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych IRR (+ IS po spełnieniu wszystkich wymogów) o specjalności Wspinaczka Skalna oraz plastikową legitymację (na wniosek osoby która ukończyła kurs, koszt 15 zł), upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki z górną i dolną asekuracją na drogach ubezpieczonych o długości do jednego wyciągu a także bulderingu, zarówno na sztucznych ścianach jak i w skałach.

Kusy na IRR prowadzimy w oparciu o art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1148) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652)., a sam zawód instruktora rekreacji ruchowej (oraz instruktora sportu) został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończona szkoła średnia
 • umiejętność wspinaczki i asekuracji z dolna protekcją
 • prowadzenie dróg o trudności VI+ (na instruktora sportu ok. VI.2),
 • posiadanie własnego sprzętu

 

Cena kursu:

 • część ogólna 100-300 zł

Zawiera: zajęcia w formie wykładów i warsztatów, materiały szkoleniowe oraz egzamin teoretyczny

Z części ogólnej mogą zostać zwolnieni absolwenci studiów wyższych na kierunku wychowania fizycznego lub turystyki i rekreacji oraz instruktorzy rekreacji ruchowej innej specjalności.

 • część specjalistyczna 1200 zł

Zawiera: opiekę instruktorów, 3x wstęp na sztuczną ścianę w ramach zaplanowanych zajęć, materiały szkoleniowe, praktyki instruktorskie oraz egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dodatkowe koszty: dojazdy w skałki, ewentualne koszty związane z noclegami, a także wyżywienie (we własnym zakresie) oraz wstęp na sztuczną ścianę w razie braku pogody w dni planowanego wyjazdu w skałki (30 zł za cały dzień).

 

 

Zapisy

W celu zapisania się na kurs instruktora wspinaczki prosimy wysyłać karty zgłoszenia wraz z krótkim opisem doświadczenia wspinaczkowego (mile widziany wykaz przejść) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs dla grup zorganizowanych (min. 4 osoby) możemy uruchomić w dowolnym, dogodnym dla Was terminie!

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego: +48 602 730 213.

 

Na pierwszych zajęciach należy złożyć komplet dokumentów w przeźroczystej koszulce A4:

 • własnoręcznie podpisana karta zgłoszenia z wydrukowanym bądź wklejonym zdjęciem,
 • kserokopia ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie przelewu, bądź gotówkę w kwocie równej cenie kursu, pomniejszonej o wysokość zadatku,
 • zdjęcie dobrej jakości w wersji elektronicznej, w formacie jpg lub png do umieszczenia na plastikowej legitymacji instruktorskiej,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.

 

 

Zobacz galerię zdjęć z jednego z naszych kursów na instruktora wspinaczki!

 

Pliki do pobrania:

Warto zobaczyć również:

POWRÓT

 POWRÓT- karty zgłoszenia
- wniosek o wydanie leg.
- inf. o kursach
- materiały szk.

GOU-TEC Jarosław Gutek
tel: 600 212 353
e-mail: jarek@gou-tec.pl

TDMA Mateusz Gutek
tel: 602 730 213
e-mail: mateusz@tdma.pl

(c) 2014 Gou-Tec & TDMA. All Rights Reserved. | Polityka Cookies